Premium train «Vyatka»

Train routeKIROV - MOSKVA YAROSLAVSKAYA - KIROV