Premium train «Premyum»

Train routeNOVOROSSIISK - MOSKVA KAZANSKAIA - NOVOROSSIISK