Premium train «Syktyvkar»

SYKTYVKAR - MOSKVA YAROSLAVSKAYA - SYKTYVKAR