Premium train «Lotos»

Train routeASTRAHAN 1 - MOSKVA PAVELECKAIA - ASTRAHAN 1