Premium train «Premyum»

Train routeROSTOV GL - MOSKVA KAZANSKAIA - ROSTOV GL